Đức là đất nước du lịch lý tưởng với nhiều công trình kiến trúc Gothic cổ điển. Không chỉ có những công trình kiến trúc và điều khắc đồ sộ, Đức còn nổi tiếng là kho tàng di sản văn hóa của nhân lọai. Có thế nói rằng, du lịch Đức là một trải nghiệm