Nhằm tiến tới kỷ niệm ngày thành lập hệ thống khách sạn Langham (từ ngày 01/06 đến ngày 31/08 năm 2013), Asiana Airlines tổ chức chương trình hậu đãi cho khách hàng. Theo đó, những thành viên của Asiana Club có thể tích lũy đến 1000 dặm bay miễn phí khi đăng ký phòng tại